Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất ra đời

Vào ngày 29/08/2021 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký vào Quyết định số 1443/QĐ-TTg. Theo quyết định này, Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia giai đoạn 2021 đến 2030 đã chính thức ra đời. Được biết, việc quy hoạch có tầm nhìn đến năm 2050, cùng với đó là kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 đến 2025). Quyết định 1443/QĐ-TTg của Thủ tướng có hiệu lực bắt đầu kể từ ngày ký. Để tìm hiểu chi tiết hơn về hội đồng thẩm định được thành lập lần này, mời các bạn hãy cùng theo dõi bài viết tổng hợp của sipromi.com dưới đây nhé!

Nội dung của Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia

Theo quyết định 1443/QĐ-TTg, Hội đồng thẩm định Quy hoạch đất Quốc gia đã ra đời
Theo quyết định 1443/QĐ-TTg, Hội đồng thẩm định Quy hoạch đất Quốc gia đã ra đời

Quyết định 1443/QĐ-TTg ngày 29/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chính thức có hiệu lực. Theo đó, Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021 đến 2030 được thành lập từ quyết định lần này có tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 đến 2025).

Hội đồng bao gồm 25 thành viên. Do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Thành viên Hội đồng bao gồm lãnh đạo Uỷ ban kinh tế của Quốc hội; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học; các Uỷ viên phản biện theo quy định tại Điều 35, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định. Hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ.

Nhiệm vụ chính của Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia

Hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP
Hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP

Trong đó, Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ lập quy hoạch làm việc theo chế độ tập thể; thảo luận công khai; biểu quyết theo đa số để thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch. Nhiệm vụ lập quy hoạch đủ điều kiện trình phê duyệt khi có ít nhất 03/04 số thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu đồng ý thông qua hoặc thông qua có chỉnh sửa.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch có trách nhiệm và quyền hạn. Đó là chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng thẩm định quy hoạch; tổ chức, điều hành các cuộc họp của Hội đồng thẩm định quy hoạch; phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch; phê duyệt báo cáo thẩm định quy hoạch. Thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch có trách nhiệm và quyền hạn. Đó là tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng thẩm định quy hoạch.

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định pháp luật về quy hoạch liên quan đến việc thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (từ 2021 đến 2025). Đó là nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định quy hoạch, chuẩn bị ý kiến góp ý bằng văn bản tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định quy hoạch về lĩnh vực chuyên môn và các vấn đề chung;…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *